Informacja o Stowarzyszeniu Agroturystycznym Ziemi Wieruszowskiej

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej zostało powołane w 1999 r. przez grupę rolników, którzy w agroturystyce dostrzegli szansę na rozwój własnej działalności. Przy wsparciu lokalnych władz: Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego a także Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wieruszowie w dniu 21.10.1999 r. odbyło się zebranie założycielskie, które dało początek organizacji agroturystycznej powiatu wieruszowskiego. Stowarzyszenie ponadto zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Główne cele obejmują:

  • popularyzowanie i wspieranie idei turystyki wiejskiej,
  • umacnianie tożsamości regionalnej, kultywowanie tradycji historycznej i spuścizny kulturalnej regionu''
  • podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji naturalnych walorów przyrodniczych i turystycznych na terenie objętym działalnością stowarzyszenia
  • tworzenie i podnoszenie jakości produktu turystyki wiejskiej,
  • promocję gospodarstw oraz pomoc doradczą w zakresie prowadzenia działalności agroturystycznej.
W sprawie pobytu w gospodarstwie należy kontaktować się z wybranym gospodarstwem agroturystycznym.
Dane kontaktowe są dostępne po wybraniu gospodarstwa w menu po prawej stronie.
By WS 2011