KONTAKT


 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej

Magdalena Krasoń – Prezes

ul. Marii Konopnickiej 54

98-405 Galewice

tel. (62) 7838 605

 W sprawie pobytu w gospodarstwie należy kontaktować się z wybranym gospodarstwem agroturystycznym.

Dane kontaktowe są dostępne po wybraniu gospodarstwa w menu po prawej stronie.


   
 


W sprawach ewentualnych pomyłek na stronie internetowej można kontaktować się z:

e-mail: wswiatkowski@wp.pl
By WS 2011