KONTAKT


 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi Wieruszowskiej

Mariusz Mączka – Prezes

tel. 501 423 856

 W sprawie pobytu w gospodarstwie należy kontaktować się z wybranym gospodarstwem agroturystycznym.

Dane kontaktowe są dostępne po wybraniu gospodarstwa w menu po prawej stronie.


   
 


W sprawach ewentualnych pomyłek na stronie internetowej można kontaktować się z:

e-mail: wswiatkowski@wp.pl
By WS 2011