Gospodarstwo Agroturystyczne "Gościniec nad Prosną"

Mariusz Mączka
Gola 1B, 98-430 Bolesławiec
tel. 501 423 856

e-mail: mariuszmaczka1@o2.pl

www.gosciniecnadprosna.pl

By WS 2011